Bookeepio |
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím. Dozvědět se více

Úlevy pro OSVČ vlivem koronaviru

Ačkoliv nám situace ohledně koronaviru přinesla spoustu zákazů a omezení, jsou zde stále povinnosti, které ani karanténa neruší. Jak to tedy letos bude s daňovými přiznáními a odevzdáváním Přehledů OSVČ?

Novoroční newsletter pro OSVČ

Nový rok neznamená jen nové začátky a předsevzetí, ale také prostor pro legislativní změny. I letos jich pár nastalo a jelikož neznalost zákona neomlouvá a my Vás nechceme nechat tápat samotné v paragrafech a zákonech, sepsali jsme pro vás pár užitečných informací.

Newsletter (podzim 2018)

Vážení čtenáři,

v našem prvním newsletteru přinášíme souhrn nově nabízených služeb, legislativních novinek a užitečných tipů pro vaše podnikání.

DPH u elektronicky poskytovaných služeb

S poskytováním elektronicky dostupných služeb osobám nepovinným k dani se pojí povinnost odvádět DPH v zemi příjemce. Zákon o DPH stanovuje v § 10i jako místo zdanitelného plnění (tj. místo, kde je odváděna daň z přidané hodnoty) sídlo/bydliště příjemce služby.

Daňový poradce se vyplatí. Víte proč?

Přemýšlíte o tom, jestli se budete starat o své účetnictví a daně sami, nebo jestli tyto záležitosti raději přenecháte odborníkům? Možná se vám na první pohled může zdát, že platit daňového poradce je pro vás zbytečná investice navíc. Pokud se na celou věc ale podíváte komplexně, zjistíte, že tato investice se vám opravdu vyplatí. Minimálně si ušetříte spoustu nervů a času, ale v některých případech i peněz.

Externě vedené účetnictví vám přinese řadu výhod

Firemní účetnictví není v žádném případě jednoduchá záležitost. Existuje obrovská spousta zákonů, vyhlášek a předpisů, které je nutné při řešení účetnictví zohledňovat a dodržovat, aby se firma nedostala do potíží. Vzhledem k tomu, že se tato pravidla velice často mění, je nutné si na účetnictví zajistit někoho, kdo se v dané oblasti skutečně vyzná, pohybuje a perfektně orientuje.

Nemocenské pojištění OSVČ

Jsem jako osoba samostatně výdělečně činná pojištěna pro případ nemoci nebo mateřství? Na jaké dávky mám nárok? Vyplatí se platit si nemocenské pojištění dobrovolně? Na tyto a další dotazy se budeme snažit nalézt odpověď v následujícím miniseriálu článků týkajících se právě nemocenského pojištění.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel je ze zákona pojištěn pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolení svého zaměstnance. Toto pojištění vzniká ze zákona v den vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po celou dobu existence zaměstnavatele. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemoci z povolení je upraveno Vyhláškou č. 125/1993 Sb.
Jedinou pojišťovnou, u které je možné se tímto způsobem pojistit je Kooperativa, pojišťovna a.s. (do roku 1992 byla jedinou možnou pojišťovnou Česká pojišťovna).
Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Tuto skutečnost musí zaměstnavatel neprodleně ohlásit u dotyčné pojišťovny (je možné využít interaktivní přihlášku na webových stránkách Kooperativy). Základem pro výpočet výše pojistného je souhrn vyměřovacích základů na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za uplynulé čtvrtletí. K výpočtu se použije sazba, která se liší podle převažujícího předmětu podnikání zaměstnavatele.

Daňová informační schránka

Nesrovnalosti v daních vždy znamenají nepříjemnosti. Přestože pochybení z vaší strany nemusí být vůbec úmyslné, finanční správa vám vyměří pokutu či penále. Naštěstí existuje daňová informační schránka, se kterou budete mít své daňové povinnosti pod kontrolou v podstatě online.

Elektronická evidence tržeb je zase o krok blíž

V první polovině února 2016 schválila vláda po dlouhém jednání a obstrukcích opozice zákon o elektronické evidenci tržeb (EET). Dnes (16. 3. 2016) jej schválil i Senát. Zákon nyní čeká na podpis prezidenta. Současný ministr financí očekává od zavedení EET navýšení daňového příjmu do státního rozpočtu. Evidovat se budou veškeré tržby placené v hotovosti, Finanční správa tak bude mít dokonalý přehled o uskutečněných transakcích.
Obchodník přijímající hotovost musí být v době vystavování účtenky připojen k internetu, aby mohl online komunikovat s Finanční správou. Při vystavování účtenky zašle Finanční správě údaje o transakci a obdrží zpět unikátní kód, který bude následně vytisknut na účtenku. Vše by mělo probíhat online, tudíž prakticky okamžitě a nemělo by tak docházet k nežádoucímu zdržení u pokladny.