Bookeepio |
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím. Dozvědět se více

DPH u elektronicky poskytovaných služeb

S poskytováním elektronicky dostupných služeb osobám nepovinným k dani se pojí povinnost odvádět DPH v zemi příjemce. Zákon o DPH stanovuje v § 10i jako místo zdanitelného plnění (tj. místo, kde je odváděna daň z přidané hodnoty) sídlo/bydliště příjemce služby.

Co jsou elektronicky poskytované služby?

Jedná se o služby poskytované pomocí informačních technologií přes Internet nebo elektronickou síť a jejich poskytování je z velké části automatizované.

Jedná se například o:

 • poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací;
 • služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka,
 • služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem,
 • úplatný převod práva dát do prodeje zboží nebo službu na internetové stránce fungující jako trh online, kde potenciální kupující podávají nabídky automatizovaným postupem a kde jsou strany informovány o uskutečnění prodeje elektronickou poštou automaticky generovanou počítačem,
 • internetové balíčky služeb, v nichž tvoří telekomunikační složka doplňkovou a podřízenou část (tj. balíčky, které jdou nad rámec pouhého přístupu k internetu a které zahrnují jiné složky, jako například obsahové stránky umožňující přístup k aktualitám, zprávám o počasí, turistickým informacím, prostor pro hry, web-site hosting, přístup k diskusím online atd.),
 • web-site hosting a web-page hosting,
 • automatizovaná online dálková údržba programů,
 • správa vzdálených systémů,
 • online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky,
 • elektronické knížky,
 • antivirové programy.

Příklady obchodních případů, kterých se tato problematika týká:

 1. Přes svůj web prodáváte ebook o zdravém životním stylu, který si stáhne spotřebitel ze Slovenska. DPH musí být odvedeno na Slovensku ve výši platné tamní DPH.
 2. Prodáváte prémiové funkce do online počítačové hry. Postupně si je zakoupí občan z Itálie, Rakouska, Německa a Belgie. Ve všech těchto státech musíte za uskutečněný nákup odvést DPH.

Kdo je osoba nepovinná k dani?

Osobou nepovinnou k dani je občan, konečný spotřebitel, který nakupuje službu za účelem osobní spotřeby, nikoli pro potřeby svého podnikání.

Zase tak složité to není!

Aby byl zmírněn dopad tohoto ustanovení a snížena administrativní náročnost jeho vykonavatelnosti, umožňuje finanční správa využít tzv. Jednoho správního místa (ang. Mini One Stop Shop, zkráceně MOSS). V České republice má tuto agendu na starosti Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. S využitím Jednoho správního místa vám odpadá povinnost registrovat se k DPH zvlášť v každé jednotlivé zemi EU. Přes MOSS vyřídíte jak registraci, tak i platbu daně v jednotlivých státech.

Registrace do režimu Jednoho správního místa (MOSS)

Registrace do režimu Jednoho správního místa je dobrovolná. Je čistě na vašem rozhodnutí, jestli se do něj zapojíte či nikoli. Můžete se rozhodnout jej nevyužívat a registrovat se v každé zemi zvlášť. Veškerá komunikace probíhá elektronicky, daň je hrazena v eurech. Finanční úřad se postará o distribuci vybrané daně mezi konkrétní země EU. Pro správu dat v režimu MOSS existuje speciální aplikace, která mimo jiné generuje jednoznačná referenční čísla pro platbu daně. Pro přístup do této aplikace se žádá elektronicky přes portál EPO.

Daňové přiznání v režimu MOSS

V tomto režimu platí odlišná pravidla týkající se lhůt a termínů, než jaká známe z „klasické” daně z přidané hodnoty. V režimu MOSS je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí a podává se speciální daňové přiznání. Termín pro podání daňového přiznání v režimu MOSS je 20 dní po skončení zdaňovacího období. Daňové přiznání se podává i v případě, když plátce neposkytl v daném období žádné plnění.

V roce 2018 se jedná o termíny:

 • 20. ledna,
 • 20. dubna,
 • 20. července,
 • 20. října.

Jak se platí daň v režimu MOSS?

Daň je splatná nejpozději v den, kdy mělo být podáno daňové přiznání. Daňový subjekt musí provést bezhotovostní platbu daně na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v eurech.

Každé daňové přiznání musí být zaplaceno zvlášť a do Zprávy pro příjemce je poplatník povinen uvést jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. 

Rádi vám pomůžeme

Nejste si jistí, zda vámi poskytovaná služba spadá pod ustanovení §10i? Ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme určit, zda na vás toto ustanovení dopadá, pomůžeme s registrací do systému MOSS i s přípravou daňových přiznání.