V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které obchodní společnost Bookeepio s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno 602 00, IČO: 06241395 (dále jen „Bookeepio“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). Subjektem údajů jste v případě, že navštívíte webové stránky společnosti Bookeepio, vyplníte poptávkový formulář nebose stanete klienty Bookeepio. Pokud jste zástupci potenciálních či stávajících klientů právnických osob, zpracovává o Vás Bookeepio jen identifikační, kontaktní údaje a informace o Vaší pracovní pozici.  

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely Bookeepio zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá své právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný) a po jakou dobu je oprávněna je zpracovávat.

Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká práva Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů a jakým způsobem je vůči společnosti Bookeepio můžete uplatnit.

1. Zpracování osobních údajů

Za různými účely o Vás Bookeepio zpracovává různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • Identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČ, DIČ, datum narození);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, doručovací adresa);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
 • údaje o druzích a výši příjmů (např. mzda, nájem nemovitosti, příjem z prodeje cenných papírů);
 • údaje o nárocích na slevy na dani a daňových zvýhodněních (např. sleva na manžela, sleva na studenta);
 • údaje o účetnictví (např. počet přijatých faktur, počet zaměstnanců);
 • informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, cena služby);
 • údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • údaje o poptávajícím subjektu (např. plátce DPH);
 • informace o spokojenosti klienta se službou (např. recenze);
 • informace, které jsou obsahem zprávy (např. v poptávkovém formuláři, v poznámce);
 • údaje vyplývající z daňových přiznání (např. příjmy, sleva na dani);
 • údaje vyplývající z účetních dokladů (např. účetní rozvaha, počet zaměstnanců);
 • informace o zaměstnancích (např. počet, výše mzdy);
 • údaje potřebné ke kontrole klienta dle AML zákona (např. účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků).

To, jaké osobní údaje o Vás Bookeepio zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste jí své osobní údaje sdělili, případně jak je od Vás získala. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází:

1. 1. Návštěva webové stránky  www.bookeepio.cz

Když navštívíte webové stránky www.bookeepio.cz, Bookeepio o Vás automaticky zpracovává některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zlepšení webových stránek www.bookeepio.cz

Identifikační údaje Vašeho zařízení

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Bookeepio na zlepšování našich webových stránek

Ne déle než 1 měsíc

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.bookeepio.cz

Identifikační údaje Vašeho zařízení

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Bookeepio na měření efektivnosti našich webových stránek

Ne déle než 1 měsíc

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění oprávněného zájmu společnosti Bookeepio na zlepšování a měření efektivnosti webových stránek www.bookeepio.cz máte právo vznést námitku postupem uvedeným v kapitole 3.6. Pokud Bookeepio nebude mít oprávněné důvody, aby i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovala, se zpracováním přestane.

1. 2. Poptávkový formulář

Prostřednictvím poptávkového formuláře máte možnost uvést své osobní údaje, které slouží pro zpracování poptávky na stránkách www.bookeepio.cz a kontaktování za účelem učinění cenové nabídky. V tomto případě Bookeepio zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení poptávky vedení účetnictví a daňové agendy, zpracování cenové kalkulace a zaslání cenové nabídky

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o poptávajícím subjektu

Údaje o účetnictví

Informace, které jsou obsahem zprávy

Opatření nezbytná před uzavřením smlouvy

Do 3 měsíců od zaslání cenové nabídky

Vyřízení poptávky zpracování daňového přiznání, zpracování cenové kalkulace a zaslání cenové nabídky

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o druzích a výši příjmů

Údaje o nárocích na slevy na dani a daňových zvýhodněních

Informace, které jsou obsahem zprávy

Opatření nezbytná před uzavřením smlouvy

Do 3 měsíců od zaslaní cenové nabídky

Vyřízení poptávky odborné konzultace, zpracování cenové kalkulace a zaslání cenové nabídky

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace, které jsou obsahem zprávy

Opatření nezbytná před uzavřením smlouvy

Do 3 měsíců od zaslání cenové nabídky

Vyřízení poptávky outsourcingu mezd, zpracování cenové kalkulace a zaslání cenové nabídky

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace, které jsou obsahem zprávy

Opatření nezbytná před uzavřením smlouvy

Do 3 měsíců od zaslání cenové nabídky

Plnění zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitelů

Identifikační údaje

Adresní údaje

Informace obsažené v poptávkovém formuláři

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony

Zaslání nabídek služeb společností Bookeepio a novinek v oblasti účetní, daňové a mzdové agendy (obchodní sdělení)

Identifikační údaje

Informace obsažené v poptávkovém formuláři

Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy společnosti Bookeepio sdělíte, že si nadále nepřejete nabídky dostávat (resp. do odhlášení se z odběru obchodních sdělení)

Pokud se rozhodnete využít služeb společnosti Bookeepio, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, aby Bookeepio Vaši poptávku mohla vyřídit, zaslat Vám cenovou nabídku na míru a případně s Vámi uzavřít smlouvu, na jejímž základě Vám vybranou službu poskytne. Tyto osobní údaje společnosti Bookeepio poskytujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí s Vámi nemůže komunikovat, nabídnout Vám cenu, uzavřít s Vámi smlouvu a následně Vám dodat požadovanou službu.

Vedle toho Bookeepio zpracovává Vaše osobní údaje zadané v rámci poptávkového formuláře k tomu, aby Vám mohla nabízet své služby podobné těm, které jste poptali. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku dle postupu uvedeného v kapitole 3.7 na základě které Bookeepio ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane. Bookeepio rovněž přestane zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud jí dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Bookeepio rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

1. 3. Zpracování osobních údajů klientů

V případě, že se stanete klienty společnosti Bookeepio, bude pro účely poskytnutí služby nutné zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření smlouvy a poskytnutí služby spočívající ve vedení účetnictví a daňové agendy

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami

Údaje o účetnictví

Údaje vyplývající z účetních dokladů

Údaje vyplývající z daňových přiznání

Informace, které jsou obsahem zprávy

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí služby); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí služby a zaplacení ceny)

Uzavření smlouvy a poskytnutí služby spočívající ve zpracování daňového přiznání

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Údaje o druzích a výši příjmů

Údaje o nárocích na slevy na dani a daňových zvýhodněních

Informace, které jsou obsahem zprávy

Informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí služby); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí sužby a zaplacení ceny)

Uzavření smlouvy a poskytnutí služby spočívající v odborné konzultaci z oblasti účetní, daňové či mzdové agendy

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Informace, které jsou obsahem zprávy

Informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí služby); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí sužby a zaplacení ceny)

Uzavření smlouvy a poskytnutí služby spočívající v outsourcingu mezd

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Informace o zaměstnancích

Informace, které jsou obsahem zprávy

Informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí služby); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí sužby a zaplacení ceny)

Zaslání nabídek služeb společnosti Bookeepio a novinek v oblasti účetní, daňové a mzdové agendy

Identifikační údaje

Informace o smlouvě a o jejím plnění

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost

Do okamžiku, kdy společnosti Bookeepio sdělíte, že si nadále nepřejete nabídky dostávat (resp. do odhlášení se z odběru obchodních sdělení)

Zjištění spokojenosti klienta se službou a zpracování výsledků průzkumu

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o spokojenosti se službou

Oprávněný zájem spočívající v zjištění spokojenosti klientů

Během poskytování služby, nejpozději do 1 roku od poskytnutí služby

Zveřejnění recenze klienta

Identifikační údaje

Informace o spokojenosti klienta se službou

Souhlas klienta se zveřejněním recenze

Do odvolání souhlasu

Plnění zákonných povinností v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví, daňového práva, včetně zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon)

Identifikační údaje

Adresní údaje

Identifikační údaje Vašeho zařízení

Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Informace o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Údaje potřebné ke kontrole klienta dle AML zákona

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví a

Zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

Pokud se rozhodnete využít služeb společnosti Bookeepio, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, aby s Vámi mohla Bookeepio uzavřít smlouvu a řádně Vám poskytovat Vámi zvolenou službu. Tyto osobní údaje společnosti Bookeepio poskytujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí s Vámi nemůže smlouvu uzavřít a dodat Vám požadovanou službu. Bookeepio rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Bookeepio zpracovává Vaše osobní údaje k tomu, aby Vám mohla posílat newslettery. Proti takovému zasílání newsletteru máte právo vyslovit námitku dle postupu uvedeného v kapitole 3.7 Zásad. Na základě Vaší námitky Bookeepio se zasíláním newsletteru a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane. Bookeepio taktéž přestane zasílat newslettery a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud vyjádříte svůj další nesouhlas s posíláním newsletteru např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého newsletteru.

Bookeepio dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem oslovení a zjištění Vaší spokojenosti se službou. Proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem můžete rovněž vyslovit námitku dle postupu v kapitole 3.6. Zásad. Pokud bude tato námitka oprávněná, Bookeepio se zpracováním údajů ihned přestane.

Bookeepio dále na základě Vašeho souhlasu zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zveřejnění recenze na webu. Souhlas udělíte tím, že ke svojí recenzi připojíte sdělení, že souhlasíte se zveřejněním svého jména a obsahu recenze. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat postupem dle kapitoly 3.1 těchto Zásad.

1. 4. Kontaktování Bookeepio

Prostřednictvím kontaktního formuláře máte možnost se na Bookeepio obrátit s žádostí o informace a zodpovězení Vašich otázek. V tomto případě Bookeepio zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu

Identifikační údaje

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

Informace, které jsou obsahem zprávy

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi společností Bookeepio a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vám Bookeepio není schopna odpovědět na Váš dotaz.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 3.6.

2. Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Bookeepio předem neví, komu bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádí kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

 

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Aby Bookeepio mohla zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musí Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Právní poradci

Občas může vzniknout potřeba, aby Bookeepio do informací o právních vztazích s Vámi nechala nahlédnout právní poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) společnosti Bookeepio pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující rozesílání obchodních nabídek

Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek Bookeepio pověří třetí osobu, které za tímto účelem poskytne Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracovává za účelem zasílání obchodních nabídek.

Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů)

Bookeepio potřebuje, aby jí poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval její internetové stránky a chod informačních systémů.

Bookeepio by Vás ráda informovala, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

3. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že Bookeepio o Vás zpracovává osobní údaje, náleží Vám práva, o kterých by Vás Bookeepio ráda v této sekci informovala. Veškerá svá práva můžete u společnosti Bookeepio uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že Bookeepio skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu). Bookeepio se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale byla schopna Vám vyhovět co nejlépe, chtěla by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili na emailové adrese gdpr@bookeepio.cz.

3. 1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud Bookeepio zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu gdpr@bookeepio.cz.

3. 2. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Bookeepio zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám Bookeepio poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolí si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

3. 3. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás Bookeepio zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby osobní údaje opravila nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnila.

3. 4. Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Bookeepio o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracovává Bookeepio protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a Bookeepio nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Bookeepio zpracovává na základě oprávněného zájmu, a Bookeepio nebude schopna prokázat, že její oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký jiný zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;

Bookeepio si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po společnosti Bookeepio zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás Bookeepio bude informovat o důvodu, na základě kterého Vaše osobní údaje nemůžou být vymazány.

3. 5. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané společností Bookeepio jsou chybné, máte právo požadovat, aby Bookeepio omezilo zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů společností Bookeepio je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • Bookeepio již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávala, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) společností Bookeepio pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Bookeepio, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda její oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3. 6. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje Bookeepio zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě Bookeepio posoudí, zda je skutečně v jejím oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3. 7. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, aby Bookeepio Vaše osobní údaje zpracovávala za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestane Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Z odběru obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit i kliknutím na odkaz na konci každého obchodního sdělení.

3. 8. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Bookeepio porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

4. Cookies

Webové stránky společnosti Bookeepio www.bookeepio.cz používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu Bookeepio soubory cookies používá, naleznete zde.

5. Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 22. 3. 2020.