Bookeepio |
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím. Dozvědět se více

Nemocenské pojištění OSVČ

Jsem jako osoba samostatně výdělečně činná pojištěna pro případ nemoci nebo mateřství? Na jaké dávky mám nárok? Vyplatí se platit si nemocenské pojištění dobrovolně? 

Na rozdíl od zaměstnanců není osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pojištěna ze zákona. Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná

Platba nemocenského pojištění

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné se tudíž platí zpětně, např. v lednu platíte pojistné za prosinec minulého roku. Sazba pojistného činí 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu a pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

OSVČ, která je na nemocenském pojištění účastna, má nárok na nemocenské a na peněžitou pomoc v mateřství. Pojďme se na tyto dvě dávky podívat podrobněji. Jen pro úplnost doplňme, že pojištěnec zaměstnanec má dále nárok na ošetřovné a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Nemocenské

Nemocenské náleží pojištěné OSVČ od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Nejdéle může být tato dávka pobírána 380 kalendářních dnů. Výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nárok na dávku nemá pojištěnec, který si dočasnou pracovní neschopnost přivodí úmyslně nebo pokud je přímým následkem opilosti, požití omamných látek, účastí ve rvačce atd. 

Uplatnění nároku na nemocenské pojištění

Nemocný pojištěnec obdrží při vzniku dočasné pracovní neschopnosti od svého ošetřujícího lékaře tři díly z pětidílné neschopenky (Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti). 

  • II. díl Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti se žlutým pruhem - pojištěnec si jej ponechá celou dobu u sebe a po skončení dočasné pracovní neschopnosti jej vrací lékaři
  • III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti s modrým pruhem - pojištěnec OSVČ si jej ponechá u sebe
  • IV. díl Žádost o nemocenské s růžovým pruhem - pojištěnec OSVČ vyplní chybějící údaje a odevzdá ho příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále OSSZ).

Po skončení dočasné pracovní neschopnosti obrdží pojištěnec další díl s názvem IV. Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (opět s růžovým pruhem). Pokud neschopnost trvala déle než 14 dnů, doplní pojištěnec potřebné údaje a odevzdá jej příslušné OSSZ. U OSVČ se řídí příslušnost k OSSZ podle trvalého pobytu pojištěnce.

Dalším dokladem, který ošetřující lékař vystavuje je Potvrzení o trvání dočasní pracovní neschopnosti. Lékař vydá tento tiskopis vždy ke 14. dni trvání pracovní neschopnosti. Na požádání pojištěnce může pro účely výplaty náhrady mzdy vystavit ošetřující lékař tento tiskopis i před uplynutím 14 kalendářních dnů od zahájení dočasné pracovní neschopnosti, např. k posledními dni v měsíci. Ošetřující lékař je povinen nejméně jedenkrát měsíčně provést kontrolu zdravotního stavu pacienta a potvrdit trvání pracovní neschopnosti. Tiskopis předává pojištěnec příslušné OSSZ.

Výplata dávek

Na výplatu dávky má OSSZ jeden měsíc od doručení patřičných dokladů prokazujících nárok na výplatu dávky. Dávku je možno nechat zaslat na účet a nebo zvolit výplatu prostřednictvím poštovní poukázky. Pojištěnec také obdrží dopis, ve kterém je uvedeno jaká dávka byla vyplacena, jaký byl její vyměřovací základ a také doba, za kterou byla dávka vyplacena.

Druhou dávkou, kterou může OSVČ z nemocenského pojištění čerpat je peněžitá pomoc v mateřství. Tou se budeme zabývat v příštím článku. Pokud máte jakýkoli dotaz nebo potřebujete poradit ohledně placení nebo čerpání dávek z nemocenského pojištění, neváhejte nás kontaktovat například emailem.